Dokument skapt av

Publisert: 1589

Utgitt av
Aff Matz VingaardtSignatur: ubb-ms-utst-0071


Dette bildet er en del av utstillingen 1589 - Frederik 2.s bibel trykket

Dette dokumentet er knyttet til emnet Bibelen

Relatert til: Biblia : Det er, Den gantske Hellige Scrifft, paa Danske


comments powered by Disqus