Dokument skapt avSignatur: ubb-ms-utst-0161


Dickens signed this letter with his early pseudonym Boz.

Dette bildet er en del av utstillingen About Charles Dickens, his life and work

Relatert til: Letter from Charles Dickens to Clarkson Stanfield, 26th Oct. 1845


comments powered by Disqus