1944 Flyangrep ubåtbunkeren 29. oktober 16


Ukjent

Dette fotoalbumet heiter "Eksplosjonskatastrofen Bergen 20.apri 1944", men inneheld også fotografier frå flyangrepet på ubåtbunkeren 29.oktober og Laksevåg 4.oktober. Fotografiene er frå Gustav Brosing si samling, men ...

Krig, Skip, Ubåtbunker, Veisperring, Personbil, Brannvesen, Kirke, Brannruiner, Kiste, Andre verdenskrig, Røyk, Branntomt, Skipsbygging - verftsindustri, Brannslokking, By- og småsteder, Brann, Parade, Arkitekturhistorie, Bombenedslag, Krigsfangeleir, Gravferd, Lærfabrikk, Krigen på Vestlandet 1940-45, Tilfluktsrom, Bombe, Brannslukning, Kirkeruin, Gravplass

Album ubb-bros-07518

"Ødelagt under bombardementet 29de oktober 1944"

Bolighus, Gate, Vaskeri, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bs-ok-05086

Rolf Norvin

Komediebakken etter flyangrepet på ubåtbunkeren.

Husruin, Rydningsarbeid

Fotografi ubb-bs-ok-22300-001

Rolf Norvin

Komediebakken 29.10.1944

Oversiktsbilde, Husruin, Rydningsarbeid

Fotografi ubb-bs-ok-22300-002

Rolf Norvin

Hest, Bombetreff, Husruin, Rydningsarbeid

Fotografi ubb-bs-ok-22300-003

Rolf Norvin

Husruin

Fotografi ubb-bs-ok-22304

Ukjent

Ødeleggelsene på Nøstet etter eksplosjonene fra bombingen.

Husruin

Fotografi ubb-ohk-018-037

Ukjent

Sårede behandles på Kalmarhusets førstehjelpstasjon. Fotografiet måtte tas i all hemmelighet.

Krig, Krigsofre, Lege, Pasient

Fotografi ubb-ohk-018-043

Ukjent

Fra Nøstet om natten.

Husruin

Fotografi ubb-ohk-018-047

Ukjent

Det Gamle Teater i ruiner. Under slukningsarbeidet eksploderte en bombe og brannbilen i forgrunnen ble halvt begravd. Bildet ble tatt da den tyske politisoldaten vendte ryggen til.

Soldat, Bombetreff, Politi, Brannbil, Husruin

Fotografi ubb-ohk-019-004

Ukjent

Situasjonen på Nøstet om morgenen etter bombingen. Sentralbadets svømmebasseng ligger i dag der hvor folkene i bakgrunnen står.

Brannslokking, Bombetreff, Husruin

Fotografi ubb-ohk-019-006

Ukjent

Sårede behandles på Kalmarhusets førstehjelpstasjon. Fotografiet måtte tas i hemmelighet.

Krig, Krigsofre, Lege, Pasient

Fotografi ubb-ohk-019-010

Ukjent

Ødeleggelser etter eksplosjonene fra bombingen.

Husruin

Fotografi ubb-ohk-019-016

Ukjent

Ødeleggelser i Teatergaten og Komediebakken etter eksplosjonene fra bombingen.

Husruin

Fotografi ubb-ohk-019-022

Ukjent

Det Gamle Teater sett fra Engen.

Bombetreff, Husruin

Fotografi ubb-ohk-019-028

Wilhelm Rohde

Hus på Nøstet som er rast sammen på grunn av lufttrykket fra eksplosjonene.

Bombetreff, Husruin

Fotografi ubb-ohk-022-071