1880 Ole Bulls begravelse 23. august 6


Knud Knudsen

Kopi fra Knud Knudsens negativ nummer ubb-kk-ndx-0294

Begravelse, Gravfølge

Fotografi ubb-kk-m-009

Knud Knudsen

Båre, Hall, Lysekrone

Fotografi ubb-kk-m-072

Knud Knudsen

Båre, Hall, Lysekrone

Fotografi ubb-kk-nd-0072

Knud Knudsen

Begravelse, Folkemengde, Gravfølge

Fotografi ubb-kk-ndx-0294

Hefte ubb-mlib-a0005-f-y-a-005

Heftet med Ole Bulls begravelsessanger viser at begravelsen var en riktig stor hendelse både i og rundt ...

Utstilling ubb-mlib-u-ad24-4