1905 Grensevakten 5


John Fredrikson`s Eftf.

Lier Skanse

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Spade, Jegerkorps

Fotografi ubb-bros-07156

John Fredrikson`s Eftf.

fra Lier skanse

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Sinkbøtte, Jegerkorps, Feltkjøkken

Fotografi ubb-bros-07157

John Fredrikson`s Eftf.

Jegerkorpset ved Lier gård

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Hund, Offiser, Officer, Jegerkorps

Fotografi ubb-bros-07158

John Fredrikson`s Eftf.

Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Offiser, Officer, Gevær, Telt, Tent

Fotografi ubb-bros-07159

John Fredrikson`s Eftf.

Et kantonnement er et område, hvor soldater er innkvarteret hos private. Innkvarteringen foregår i bygninger i motsetning til innkvartering i bivuak, hvor det overnattes under åpen himmel.

Postkort, Soldat, Soldier, Kantonnement

Fotografi ubb-bros-07160