1945 Fordrivelsen av tyskere etter andre verdenskrig 4

Nettsider
Wikipedia - Fordrivelsen av tyskere


Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser FNs hovedkvarter i Genève ...

Arkitektur og byggeskikk, Kvinne, Woman, Flyktning, Refugee, Contact sheet, Kontaktkopi, Grønnsaker, Vegetables, Byste, Mellomformat, Medium format, FN, UN, Hovedkvarter, UNHCR

Fotografi ubb-jg-k-0625

Jørgen Grinde

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene omhandler flyktninger i Østerrike, og ...

Interiør, Interior, Kvinne, Woman, Flyktning, Refugee, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Brakker, Eksteriør, Skilt, Husarbeid, Mellomformat, Medium format, FN, UN, Flyktningleir, Refugee camp, UNHCR

Fotografi ubb-jg-k-0646

Jørgen Grinde

Linz, Østerrike, mai 1959. UNHCR.En flyktning fra en tysk minoritet i Østeuropa foran brakkene som de hadde bodd i i 14 år. Etter 1945 ble millioner av ...

Kvinne, Woman, Flyktning, Refugee, Portrett, Skaut, Mellomformat, Medium format, FN, UN, Flyktningleir, Refugee camp, UNHCR

Fotografi ubb-jg-n-0646-07

Jørgen Grinde

Linz, Østerrike, mai 1959. UNHCR.Flyktninger fra en tysk minoritet i Østeuropa foran brakkene som de hadde bodd i i 14 år. Etter 1945 ble millioner av tyskspråklige ...

Kvinne, Woman, Flyktning, Refugee, Mann, Man, Brakker, Skaut, Mellomformat, Medium format, FN, UN, Flyktningleir, Refugee camp, UNHCR

Fotografi ubb-jg-n-0646-08