Ex librisSignatur: ubb-ms-2079-0063


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Relatert til: G. Bjercke


comments powered by Disqus