Ex libris skapt avSignatur: ubb-ms-2079-0115


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Relatert til: Cercle Norvegien de Paris

Fysisk beskrivelse

  • 79x74 mm

comments powered by Disqus