Ex librisSignatur: ubb-ms-2079-0174


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Bokkasse nr. Bok nr.

Relatert til: Fiskarboksamlingane

Fysisk beskrivelse

  • 124x73 mm,

comments powered by Disqus