Ex libris skapt avSignatur: ubb-ms-2079-0194


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

At Spes Infracta (Men håpet er uanfektet)

Relatert til: Erik Benhard Grieg

Fysisk beskrivelse

  • 110x93 mm

comments powered by Disqus