FamilieSignatur: 4ce6549e-f7eb-45f6-a34f-940d1bf77bf7


Relatert til: Frk. Catharine Hermine Kølles Reisejournal 1838 og 1841., Et oppslag i C.H. Kølles reisedagbok fra reiser i 1838 og 1841. Akvarell med tittel "Majens Kirke ved Gøtheborg".


comments powered by Disqus