Regnskap skapt av

Dato: 1864-04-28Signatur: ubb-ms-0167-03-09-07-11


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus