Regnskap

Dato: 1860-01-30Signatur: ubb-ms-0167-14-019-038


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Relatert til oldermann Algaard og svenn Johannes Andersen Askeland

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Snekkerlauget, Bergenske laugs-arkiver


comments powered by Disqus