Regnskap

Dato: 1859-10-13Signatur: ubb-ms-0167-14-019-114


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Relatert til snekkermester Lindahl og Johan Rademacher

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Snekkerlauget, Bergenske laugs-arkiver


comments powered by Disqus