Regnskap skapt av

Laget mellom 1825-01-01 og 1828-05-31Signatur: ubb-ms-0178-a-03-40


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Utgifter til blant annet matvarer, tobakkspiper, blekk og papir, hansker til amtmann Falsen og frue og penger til de fattige.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Fisk, 1800-tallet, Tobakkspipe, Ål, Melk, Regnskap, Billett, Lammefjerding, Blekk, Fløte, Karri, Hansker, Limoner, Papir

Relatert til: Christian Magnus Falsen, Enevold Munch Falsen, Elisabeth Severine Stoltenberg

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus