FragmentSignatur: ubb-ms-1549-04Gå til enkeltside for nedlasting:

Fragmentene kommer fra et håndskrift fra 1100-tallet med utlegninger av syttifem av salmene i Salmenes bok i Bibelen. Forfatteren er ukjent, men teksten var tidligere tilskrevet forfatteren Rufinus Aquileiensis (ca. 345-410).

Teksten er et sammendrag av det opprinnelige verket med utallige forkortninger. Dette gjør teksten veldig kompakt og ikke alltid like lett å lese. Initialer i grønt og rødt markerer de ulike salmene og hjelper leseren å orientere seg i teksten som er skrevet med en veldig tynn penn.

De to fragmentene inneholder kommentarer til salmene 17-19 og 31-33.

Skriften viser at håndskriftet trolig ble laget i nord-Frankrike eller Nederlandene. Utover dette er lite kjent av fragmentenes historie, hverken når de kom til Bergen eller til Universitetsbiblioteket, bortsett fra at de senere er blitt gjenbrukt som innbindingsmateriale i en bok.

Dette er hentet fra Åslaug Ommundsens tekst på nettsiden Digital Fragment Collection.

Dette bildet er en del av utstillingen Fragmenter fra middelalderen

Fysisk beskrivelse

  • ca 195 x 140 mm

comments powered by Disqus