FragmentSignatur: ubb-ms-1549-07-cGå til enkeltside for nedlasting:

Dette er de minste fragmentene som ble funnet under utgravningene ved Kaupanger kirke. Bokstavene kan vitne om senmiddelalder.

Dette bildet er en del av utstillingene Fragmenter, Kaupangerfragmentene


comments powered by Disqus