FragmentSignatur: ubb-ms-1549-07-d


Dette papirfragmentet ble også funnet under utgravningen av Kaupanger kirke på 1960-tallet. Det er et segl, og dette fragmentet skiller seg ut ved at det er preget på papir, antageligvis fra 1500 eller 1600-tallet.

Dette bildet er en del av utstillingen Kaupangerfragmentene


comments powered by Disqus