FragmentSignatur: ubb-ms-1836-1Gå til side:

a) Øvre halvdel av bladet.

Mål: ca 110x80 mm. I øvre marg notert med blyant: "Mandal 1625".

Fragment

b) Nedre halvdel.

Mål: ca 110x80 mm.

Sammendrag:

De to delene passer nøyaktig sammen, uten teksttap i skjøten. Fragment b) er skåret av i nedre kant, og midterste linje og begge yttermarger er beskåret.Fragment har to kapitelrubrikker utført i rødt og to initialer i rødt, grønt og blått. Teksten i de to fragmentene er skrevet på sørøstlandsk norsk, sannsynligvis noe etter 1300. De inneholder fragmenter av Magnus Lagabøters Nyere Landslov: Norges gamle Love ll (1848) s. 132. 16, 133. 13, 133. 14, 134. 10. Ms 1836. 1 a-b har opprinnelig hørt sammen med Riksarkivets fragment nr 12.a-b, utgitt i faksimile i Gammalnorske membranfragment, Riksarkivet Oslo 1963, s. 113-115.

Les mer om ubb-ms-1836-1!

Dette bildet er en del av utstillingen Fragmenter

Er en del av


comments powered by Disqus