FragmentSignatur: ubb-ms-2156-b


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Inkunabelarkene kommer fra et bokverk med tittelen Der Heiligen Leben, utgitt i Nürnberg i Tyskland i 1488 av boktrykkeren og forleggeren Anton Koberger (1440-1513). Koberger startet karrieren som boktrykker ca. 1470 og ga hovedsaklig ut teologisk litteratur, med bl.a. utgivelse av den første bibelen i tysk oversettelse. Koberger utviklet seg til å bli den største boktrykkeren i sin samtid; i 1509 drev han 24 trykkpresser og hadde ca. hundre boktrykkere og korrekturlesere i arbeid. I perioden 1472-1519 publiserte han nærmere 250 titler og etablerte et salgsnettverk med agenter i flere europeiske byer.

Koberger gav den 5. desember 1488 ut bokverket Der Heiligen Leben fra sitt boktrykkerverksted i Nürnberg. Der Heiligen Leben er en helgen- og legendesamling, og vi kan med stor sannsynlighet fastslå at inkunabelarkene våre er hentet fra en trykt utgave av manuskriptet til en anonym dominikanermunk i Nürnberg, samlet i perioden 1396-1410. Boka består av to deler – en sommerdel og en vinterdel – og inneholder 255 legender og helgenbiografier. Utgaven fra 1488, som seks av de åtte sidene er hentet fra, er illustrert med ca. 245 håndkolorerte tresnitt i størrelse 180 x 90 mm, samt to større tresnitt som er håndkolorert og forgylt. Bokverket ble trykket og utgitt i Nürnberg 5. desember 1488, med ark i folioformat 332 mm x 225 mm, hver side med to tekstkolonner og 50 linjer. Antall ark i boka er 385, hvert ark er paginert på forsiden, så boka består totalt av 770 sider. Denne utgaven inneholder både sommer- og vinterdelen av manuskriptet.

Ark fra 1488-utgaven (m/håndkolorerte tresnitt):

A – pag. 264,

B – pag. 265,

C – pag. 323

Se også ubb-ms-2156-a.

Dette bildet er en del av utstillingen Fragmenter fra middelalderen

Relatert til: Inkunabelark

Er en del av

Inkunabelark

Inkunabelarkene kommer fra et bokverk med tittelen Der Heiligen Leben, ... se mer


comments powered by Disqus