GrafikkSignatur: ubb-bs-ok-00018


Bergen sett fra sjøsiden ca. 1860. Merket: E.F. Bording Bog & Steentr.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Robåt, Havn, Xylografi, Seilskip


comments powered by Disqus