NummerSignatur: fda2f9e3-c81e-47fa-b24b-352aeb836e2e


Dette dokumentet er knyttet til emnene Raselære, Andre verdenskrig, Nasjonalsosialisme, Politikk, Nasjonalisme

Inneholder:

 • Det store jubileumsåret 1939., s. 1-8, Hans Solgaard Jacobsen;
 • Et ohederlig demokrati., s. 8-9, Bertil Gripenberg;
 • Blodets djupa sång., s. 9-9, Arvid Mörne;
 • Codreanu er død, men Jerngarden lever., s. 10-18, Adolf Egeberg jr.;
 • Overvintring., s. 19-20, Johan Bernhard Hjort;
 • Den tyske rasepolitikk., s. 20-24, Hjalmar Nyaasen;
 • "En broder fra Nord". Dr. Smedal om Mowinckels tale i København., s. 25-26, Gustav Smedal;
 • Et brev fra Knud Hamsun til "Klassekampen"., s. 27-28, Knut Hamsun;
 • Kreuger kommer tilbaka., s. 30-31, Kåre Emanuel Bjørgen;
 • Er en del av


  comments powered by Disqus