Nummer

Laget mellom 1941-06-01 og 1941-06-30Signatur: ubb-ekstern-aam-ill-28-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

"Norsk front" var produsert av Trygve Wyller i 1941. Var ikke tenkt som en illegal avis. Utgitt i stort opplag i Stavanger og Oslo.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Illegale aviser, Motstandskamp

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer


comments powered by Disqus