Nummer

Dato: 1945-09-01Signatur: ubb-ekstern-aam-ill-31-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Radio-nytt utkom i Oslo mellom 1941 og 1945. Avisen var en av de store radioavisene og ble utgitt av Norges kommunistiske parti. Christian Hilt var avisens første redaktør, han var tidligere også redaktør av Folkets røst, det senere Frihenen. Lars Nybø redigerte også avisen en periode, men ble senere tatt og henrettet av tyskerne. I begynnelsen ble avisen trykket hjemme hos Aksel Wold på Hellerud utenfor Oslo. Sammen med ham deltok sønnen Aksel Wold og Walter Rygh i arbeidet. Herfra ble avisens produksjon flyttet til en hytte i samme område, hvor man med nød og neppe fikk berget utstyret fra tyskerne. Avisen var svært ettersøkt av tyskerne og hadde derfor siden en rekke forskjellige trykkesteder, tross dette lyktes det aldri tyskerne å få stoppet avisen. Andre navn knyttet til avisen var Dagmar Eilerth som skribent og stenograf. Hun ble arrestert på en hytte på Høybråten sammen med sin sønn Eindride høsten 1944. Oddvar Bjørge distribuerte avisen på samme tid, og klarte å opprettholde avisproduksjonen tross dette tap av medarbeidere. Andre aktører knyttet til avisen var Haakon Flesje og Tormod Nygård. Avisen kom med nærmere 300 nummer i løpet av krigen og sannsynligvis i ganske store opplag.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Illegale aviser, Motstandskamp

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer


comments powered by Disqus