Nummer

Dato: 1945-04-09Signatur: ubb-ms-1611-16-46


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

”Fram” ble utgitt i Bergen 1944-45. Avisen var en fortsettelse av ”Ukenytt”, ”Norges demring”, navnløs avis og ”Mot seir”. Da de fleste av medarbeiderne knyttet til de første avisene måtte rømme landet eller ble arrestert, kom nye medarbeidere til. På samme tid begynte man å bruke navnet ”Fram”, og et samarbeid med Vestlandsrådet, som var utgått fra Hjemmefronten på Vestlandet ble innledet. Leif Wilhelmsen fra Hjemmefronten ble nå medredaktør av avisen og Egil Hiss Hauge ble dets kontaktperson i avisen. Avisen ble trykket en rekke steder, men den siste perioden av krigstiden ble den trykket på kontoret til bestyrer Gleditsch på Maskinistskolen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Illegale aviser, Motstandskamp

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer

Fram.

Bergen. 21.1. 1944. 7.5. 1945. 49 nr. Fortsettelse av Ukenytt", "Norges ... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Stensil

comments powered by Disqus