Nummer skapt av

Publisert: 1882

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 6 (s. 33-48)

Utgitt av
Carl Frederik KrafftSignatur: ubb-tskr-naturen-1882-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Carl Krafft, Christiania

Inneholder:

 • Om Coniferin og Vanilin, s. 33-35, Einar Larsen;
 • Dalströms Togtelegraf, s. 35-36, Dietrichson;
 • Albo-Carbonbelysning, s. 36-37, Ukjent;
 • Et selvvirkende Apparat til at melde Illdløs, s. 37-37, Ukjent;
 • Det elektriske Lys anvendt i Lægekunsten, s. 38-38, Ukjent;
 • Podnings – og Oculeringsbastarder, s. 39-39, Charles Robert Darwin;
 • Fysikalske Smaaexperimenter, s. 40-44, Ukjent;
 • Professor Bjerknes’s Experimenter og Celledeling, s. 44-45, Jørgen Brunchorst;
 • Nogle Resultater af de i Aaret 1881 foretagne Polarreiser, s. 46-47, Ukjent;
 • Relatert til: Carl Frederik Krafft


  comments powered by Disqus