Nummer skapt av

Publisert: 1886

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 10 (s. 97-128)

Utgitt av
Carl Frederik KrafftSignatur: ubb-tskr-naturen-1886-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udgivet og redigeret af Carl Krafft, cand. philos. Under Medvirkning af Konservator Dr. J. Brunchorst, Konservator G.A. Guldberg, Amanuensis S. Henrichsen, Amanuensis Jac. G. Otto, Universitetsstipendiat Dr. Hans Reusch, Amanuensis J. Fr. Schroeter, Amanuensis Aksel S. Steen.

Inneholder:

 • Om Farvesands og Farveblindhed, s. 97-103, August Leopold von Reuss;
 • Om Dæmringen, s. 103-107, Joseph Maria Pernter;
 • Nordlysiagttagelserne i Trondhjem Vinteren 1885-1886, s. 107-107, Martin Kristian Håkonson-Hansen;
 • Palmeolje, s. 107-109, Ukjent;
 • Lidt om Melk, s. 109-111, Ernst Ludwig;
 • Om Kristianiafjordens Dannelse, s. 111-120, Waldemar Christofer Brøgger;
 • Om forandringerne ved det menneskelige Legeme efter Døden, s. 120-124, von Hofmann;
 • Dampkraftens Værd, s. 124-126, Ukjent;
 • Relatert til: Carl Frederik Krafft


  comments powered by Disqus