Nummer skapt av

Publisert: 1886

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 10 (s. 177-192)

Utgitt av
Carl Frederik KrafftSignatur: ubb-tskr-naturen-1886-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udgivet og redigeret af Carl Krafft, cand. philos. Under Medvirkning af Konservator Dr. J. Brunchorst, Konservator G.A. Guldberg, Amanuensis S. Henrichsen, Amanuensis Jac. G. Otto, Universitetsstipendiat Dr. Hans Reusch, Amanuensis J. Fr. Schroeter, Amanuensis Aksel S. Steen.

Inneholder:

  • Næbhvalen, s. 177-179, Gustav Adolph Guldberg;
  • Stjerneskud, s. 179-186, Jens Fredrik Schroeter;
  • Nogle gamle Iagttagelser over Lodden, s. 186-188, Martin Kristian Håkonson-Hansen;
  • Relatert til: Carl Frederik Krafft


    comments powered by Disqus