Nummer skapt av

Publisert: 1889

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 13 (s. 193-224)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1889-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Udgivet af Bergens Museum, redigeret af Dr. J. Brunchorst

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Botanikk, Medisin, Polarekspedisjon, Polarforskning, Biologi

Inneholder:

  • Forebyggelse af tæring., s. 193-195, Gerhard Armauer Hansen;
  • Planter og myrer., s. 196-204, Jørgen Brunchorst;
  • Om landets stigning i Sverige., s. 204-208, Thomas Christian Thomassen;
  • Den norske grønlandsekspedition. Dr.Fridtjof Nansens officielle rapport til etatsraad Gamél., s. 208-215, Fridtjof Nansen;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus