Nummer skapt av

Publisert: 1891

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 15 (s. 1-32)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1891-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udgivet af Bergens Museum, redigeret af Dr. J. Brunchorst

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Dette dokumentet er knyttet til emnene Ornitologi, Zoologi, Botanikk, Mineralogi, Naturvitenskap

Inneholder:

  • Sølvets udbredelse., s. 1-4, Christian Andreas Münster;
  • Naturforskningens grundsætninger., s. 4-20, J. Rosenthal;
  • Bastarder blandt hønsefuglene., s. 20-23, Jacob Johan Adolf Appelløf;
  • Kunstig frugtavl., s. 23-26, Emmanuel Ratoin;
  • Silke af cellulose. En ny fremtidsudsigt for vor træmasse., s. 26-28, Jørgen Brunchorst;
  • En hermafrodit bogfink., s. 28-30, James Alexandersønn Grieg;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus