Nummer skapt av

Publisert: 1895

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 19 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1895-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Inneholder:

  • Norske naturforskere. Professor Mohn og det norske meteorologiske institut, s. 129-144, Peder Engelbrethsen;
  • Den norske nordpolsekspedition, s. 145-147, Peter Annæus Øyen;
  • Bjergsygdommen, s. 148-153, Ukjent;
  • Telegrafi uden telegraftraad, s. 153-157, Ukjent;
  • Gaadefulde bevægelser hos en mugsop, s. 157-158, Ukjent;
  • Relatert til: Bergens Museum, Daniel Cornelius Danielssen, Gerhard Armauer Hansen, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus