Nummer skapt av

Publisert: 1896

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 20 (s. 161-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1896-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg. Bergens museum. Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • Noget om diatomaceer og havstrømme, s. 161-169, Per Teodor Cleve;
  • Arv af erhvervede egenskaber, s. 169-176, Gerhard Armauer Hansen;
  • Brygden, s. 177-179, Anton Julius Stuxberg;
  • Er Røntgenstraalerne synlige for det menneskelige øie?, s. 179-181, Ernst Krause;
  • Er Røntgenstraalerne synlige for det menneskelige øie?, s. 179-181, Ernst Krause;
  • Plateaus nyeste forsøg over insekternes syn, s. 181-185, Ernst Krause;
  • Et bidrag til gjøgens naturhistorie, s. 185-188, Ernst Krause;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus