Nummer skapt av

Publisert: 1900

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 24 (s. 33-64)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1900-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Udg. Bergens museum. Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • Elektricitetens anvendelse til opvarming og kogning., s. 33-39, Ragnar Barman;
  • Glaciale plantefossiler., s. 39-44, Knut Olai Bjørlykke;
  • Aarhundredets tændstikker., s. 44-53, N. Thingberg Thomsen;
  • Dyrenes kjærlighedslege., s. 54-61, Karl Groos;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus