Nummer skapt av

Publisert: 1900

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 24 (s. 65-96)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1900-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Udg. Bergens museum. Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • Hvorledes man kan beregne eksistense af ukjendte kemiske grundstoffer og forudsige deres fysiske og kemiske egenskaber,, s. 65-79, E. Simonsen;
  • Dyrenes kjærlighedslege., s. 79-84, Karl Groos;
  • Dadelpalmen., s. 84-95, Jørgen Brunchorst;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus