Nummer skapt av

Publisert: 1901

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 25 (s. 241-272)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1901-08


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg. Bergens museum. Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • A. E. Nordenskiöld., s. 241-249, H. Magnus;
  • Insekternes seiglivethed., s. 249-259, Ernst Krause;
  • Antipodernes istid., s. 260-265, Albrecht Penck;
  • Den brogede fluesnapper (muscicapa atricapilla)., s. 265-272, O. J. Lie-Pettersen;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus