Nummer skapt av

Publisert: 1905

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 29 (s. 321-384)

Utgitt av
Bergen MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1905-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg: Bergens museum, Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • De skjønne, hvide perler, s. 353-361, Anna Erslev;
  • Spredte bemerkinger om klimatveksling, s. 361-3752, Peter Annæus Øyen;
  • "Quetzalen", s. 372-378, N. Schiller-Tietz;
  • Kræftspørgsmaalets nuværende standpunkt, s. 378-381, R. T. Hewlett;
  • Relatert til: Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus