Nummer skapt av

Publisert: 1906

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 30 (s. 289-320)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1906-10


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg: Bergens museum, Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • Om hybriddannelse og ukjønnet frugtudvikling hos slegten hieracium, s. 289-294, C.F. Ostenfeld;
  • Nyere undersøgelser over radioaktive stoffe, s. 294-300, P. Boye;
  • Om øiets bygning hos dyr, der lever paa store havdyb, s. 301-315, O. Rabes;
  • Hvordan man med en blød jerskive kan gjennemskjær plader af panserstaal, s. 315-319, C. Kinzbrunner;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus