Nummer skapt av

Publisert: 1909

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 33 (s. 1-32)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1909-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udgivet af Bergens museum, Med bistand af talrige fagmænd. Redigeret af Jens Holmboe.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Kjemi, Meteorologi, Fiskeri

Inneholder:

  • Prof. Mohns afhandlinger over dæmringen., s. 1-9, Jens Fredrik Schroeter;
  • Om radium-emanation., s. 10-19, Ellen Gleditsch;
  • Vor kundskab om aalens forplanting og vandringer., s. 20-29, Knut Dahl;
  • Relatert til: Jens Holmboe


    comments powered by Disqus