Nummer skapt av

Publisert: 1912

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 36 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1912-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens museum, Med bistand av talrike fagmænd. Redigert av Jens Holmboe.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Ornitologi, Zoologi, Botanikk, Meteorologi

Inneholder:

  • Gjøken (Cuculus canorus Lin.)., s. 129-145, O. J. Lie-Pettersen;
  • Nyere forskninger over planternes kulsyreassimilation., s. 146-149, P. Boye;
  • Melkeveiens varmestraaling som den mulige aarsak til is- og interglacialtidene paa jorden., s. 150-153, Rudolf Spitaler;
  • En eiendommelig anordning ved blæksprutenes forplanting., s. 153-156, Friedrich Ratzel;
  • Relatert til: Jens Holmboe


    comments powered by Disqus