Nummer skapt av

Publisert: 1918

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 42 (s. 289-320)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1918-10


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Meteorologi, Geofysikk, Nekrologer, Entomologi

Inneholder:

  • Wilhelm Maribo Schøyen., s. 289-290, Thomas Georg Münster;
  • Orchidékultur og sopsymbiose., s. 291-302, Oscar Christian Hagem;
  • Litt om bakevjer., s. 303-314, Carl Dons;
  • Det skandinaviske geofysikermøte i Gøteborg 28de-3te august 1918., s. 315-316,
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus