Nummer skapt av

Publisert: 1919

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 43 (s. 33-96)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1919-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Botanikk, Nekrologer, Fiskeri

Inneholder:

  • Baard Kaalaas., s. 33-38, Jens Holmboe;
  • Det stora torskfisket i Lofoten., s. 38-56, Carl Filip Gunnar Andersson;
  • Lofottorsken., s. 56-73, Oscar Sophus Sund;
  • Om fordelingen av land og hav i det nordatlantisk-arktiske omraade i jordens oldtid., s. 73-87, Olaf Holtedahl;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus