Nummer skapt av

Publisert: 1919

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 43 (s. 161-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1919-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Matematikk, Fugler

Inneholder:

  • Munken (Sylvia atricapilla Linn.)., s. 161-173, O. J. Lie-Pettersen;
  • Om birkens, furuens og granens samfund og deres betydning i vort lands husholdning., s. 174-181, Hanna Maria Resvoll-Holmsen;
  • Fra tallenes verden., s. 182-189, S. Alsaker-Nøstdahl;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus