Nummer skapt av

Publisert: 1920

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 44 (s. 65-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1920-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Geologi, Botanikk, Geografi, Meteorologi, Polarforskning, Arkeologi, Nekrologer, Kartografi

Inneholder:

 • Robert Edvin Peary., s. 65-68, Fridtjof Nansen;
 • Norske fangstmæmds og videnskapsmænds indsats i utforskningen av Spitsbergen-øgruppen i nyere tid., s. 68-85, Gunnar Isachsen;
 • Norsk kartlægning av Spitsbergen., s. 85-94, Werner Werenskiold;
 • De svenske forskningsfærder til Spitsbergen.Spitsbergen., s. 94-100, Jens Holmboe;
 • Klimavekslinger og deres aarsaker., s. 101-116, Bjørn Helland-Hansen;
 • Stjernehimlens store problemer., s. 116-136, Svein Rosseland;
 • Vore arktiske planters geologiske forhold., s. 137-145, Peter Annæus Øyen;
 • Norsk industri i vikingtiden., s. 145-151, Jan Greve Thaulow Petersen;
 • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


  comments powered by Disqus