Nummer skapt av

Publisert: 1922

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 46 (s. 65-128)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1922-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Inneholder:

  • Maud-ekspeditionens videnskabelige arbeide 1918-19 og nogen av dets resultater, s. 65-88, Harald Ulrik Sverdrup;
  • Fra hvilken tid stammer de naturalistiske helleristninger, s. 88-108, Theodor Petersen;
  • Kvantitative svingninger i grundvandsfaunaen, s. 108-111, Hjalmar Broch;
  • Den gamle lind ved flogrognen ved "Stiftsgaarden" i Bergen, s. 111-118, Jens Holmboe;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus