Nummer skapt av

Publisert: 1922

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 46 (s. 161-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1922-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Inneholder:

  • Oscar Montelius, s. 161-166, Anton Wilhelm Brøgger;
  • Fingeravtryk og arvelighetsforskning, s. 166-177, H. Poll;
  • Landhævning i nyere tid, s. 177-183, Peter Annæus Øyen;
  • Lysterfiske i forhistorisk tid, s. 183-187, Jan Greve Thaulow Petersen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus