Nummer skapt av

Publisert: 1924

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 48 (s. 353-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1924-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Prof. Jens Holmboe med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjørn Helland-Hansen og Prof. Dr. Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Litt om Novaja Semlja i glacial og postglacial tid, s. 353-365, Ole T. Grønlie;
  • Litt om Jan Mayen, s. 365-377, Olav Mosby;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus