Nummer skapt av

Publisert: 1925

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 49 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1925-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av dr. phil. Torbjørn Gaarder med bistand av prof. dr. phil. Aug. Brinkmann, prof. dr. phil. Oscar Hagem, prof. dr. phil. Bjørn Helland-Hansen og prof. dr. phil. Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Oscar Brefeld, s. 193-202, Olav Johan Sopp;
  • Blomsterbestøvningen paa Spitsbergen, s. 202-220, Ove Arbo Høeg;
  • Nedbørstudier paa Vestlandet, s. 221-238, Finn Spinnangr;
  • Hvor jernet blev opfundet, s. 239-246, Haakon Shetelig;
  • Det meteorologiske arbeide i Jotunheimen sommeren 1924, s. 247-256, Jon Eythorsson;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus