Nummer skapt av

Publisert: 1925

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 49 (s. 361-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1925-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av dr. phil. Torbjørn Gaarder med bistand av prof. dr. phil. Aug. Brinkmann, prof. dr. phil. Oscar Hagem, prof. dr. phil. Bjørn Helland-Hansen og prof. dr. phil. Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Omkring kalenderen, s. 361-379, Ragnvald Wesøe;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus