Nummer skapt av

Publisert: 1926

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 50 (s. 97-128)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1926-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Fulmarus glacialis paa Færøyane, s. 97-104, Sverre Patursson;
  • Om thorium og mesothorium, s. 104-113, Ellen Gleditsch;
  • Om menneskenes ældste bruksmetal, s. 113-125, John Robert Francis Sebelien;
  • Videnskabelig belønningsmedalje til minde om dr. Hans Reusch, s. 125-126, Gunnar Holmsen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus