Nummer skapt av

Publisert: 1926

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 50 (s. 289-320)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1926-10


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Arne Tveten, s. 289-291, Bjørn Helland-Hansen;
  • Nogen biogeografiske problemer, s. 291-304, Hjalmar Broch;
  • Relativitetsteorien og dens betydning for vor verdensopfatning, s. 304-318, Olaf Valeur;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus